Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Copilul, fiinţă divină dar neînţeleasă’ Category

CENTRUL ŞI PERIFERIA

În celelalte metode, peste tot în metodele moderne, educatorii au o preocupare fundamentală: a studia caracte­rele minţii copilului şi în general s-ar putea spune, legile psihice care trebuie să călăuzească pe educator în învăţământ: învăţământul trebuie să se „predea” după aceste legi. E adevărat că în pedagogia modernă există un principiu care spune că „trebuie să cunoaştem, spre a educa”; sau „a cunoaşte legile sufletului” spre a învăţa pe copii ca în vechea psihologie, sau „a interpreta mai întâi individualitatea proprie a elevului, spre a-l educa apoi”. Noi însă, o mărturisim, n-am mers pe această cale. Fără îndoială, că inteligenţa cu legile ei, este un lucru misteri­os, greu de pătruns, şi necesită un mare efort spre a o pătrunde: ea este centrul activităţii; noi suntem convinşi că e ceva misterios, mergem însă cu un pas mai departe, şi aici nimeni nu este de acord cu noi. Noi nu spunem numai că e greu a pătrunde acest mister, ci vrem să dovedim că trebuie să renunţăm la a voi să-l pătrundem; ceea ce se întâmplă în sufletul copilului, este secretul lui, şi noi trebuie să-l respectăm. Iată principiul metodei noastre, principiu care îi contrariază pe cei ce nu au pătruns lucrurile, deoarece a spune că este un secret pe care nu avem voie să-l atingem, apare ca un obstacol pe care-l punem înaintea cunoaşterii. Ceea ce trebuie să învăţăm, este a respecta acest secret.

În această problemă psihologică, există două părţi deosebite: centrul şi periferia. Centrul aparţine individu­lui; noi nu trebuie să ne preocupăm de ceea ce se întâmplă în centru. Periferia, prin care individul vine în contact cu lumea externă, simţurile şi mişcarea (individul primeşte stimulii din mediul extern, prin simţuri şi reacţionează prin mişcări) aceasta, da, ne este accesibil, pentru că este periferie şi noi o vedem; vedem copilul alergând şi exprimându-se faţă de lumea externă prin activitatea sa. Aceasta noi o vedem, şi atunci ne bazăm pe aceasta. Nu ne îndreptăm spre centru, ci spre periferie, pentru că suntem convinşi şi am verificat experimental că acesta este modul de a lucra al copilului ce creşte, îşi construieşte clipă cu clipă mintea sa şi completează într-o singură unitate toate aceste lucruri. Copilul lucrează în mod material şi în acelaşi timp adună senzaţii şi se exprimă; munca mintală a copilului este tocmai aceea de a culege impresii şi a se exprima continuu, ca ritmul continuu al valurilor, care niciodată nu se opresc, cum niciodată nu încetează o inimă a bate. Din toată această viaţă, unică şi indivizibilă, noi vedem numai partea periferică, însă putem şi să înţelegem munca interioară prin manifestările ei.

Cu toate acestea, fie că manifestă sau nu copilul această muncă interioară, e absolut indiferent. Dacă copilul manifestă aceste atitudini ale sale, noi le putem primi; cu toate acestea, prin acest fapt nu se schimbă nimic din atitudinea şi calitatea noastră de dascăli ai copilului, deoarece, oricum, noi ne-am limitat opera la un singur lucru: a ajuta munca pe care o săvârşeşte copilul în creştere, servindu-i periferia.

Aceasta explică pentru ce întreaga pregătire în metoda noastră constă în continua mânuire a unor obiecte (materi­alul didactic). Toate aceste obiecte pe care le dăm copiilor sunt materialul util muncii periferice, în timp ce în celelal­te metode scopul era a pătrunde direct în centru, a face să se înţeleagă lucrurile într-un mod oarecare, şi deci a le simplifica, pentru că, dacă o minte încă nedezvoltată nu poate înţelege lucrurile mari, e nevoie să le prezentăm într-o formă mică, accesibilă, după credinţa noastră, capacităţii sale; şi să le dăm după ceea ce noi am interpretat ca „lege psihică”. Uităm însă că un copil nu se interesează să înţeleagă lucrurile când acestea îi sunt transmise de un altul, dar că are o forţă motrice irezistibi­lă, de a lua el însuşi lucrurile: şi numai aşa se dezvoltă mintea lui.

De aceea munca noastră are o valoare foarte mare; aceste obiecte pe care noi le dăm periferiei, câştigă o importanţă mare; căci, în loc de a da o idee şi de a face să se înţeleagă ceva, noi trebuie să realizăm această idee, aş zice, să o întindem ca pe o vastă suprafaţă, ca să poată lucra asupra ei copilul.

Astfel, spre exemplu, spre a învăţa ceva ce se referă la senzaţii, noi dăm o serie de stimuli gradaţi; dacă vrem să-i dăm ceea ce se pare o tabelă pitagorică comună, noi îi dăm un decanom, frumos colorat, geometric şi apoi tradus în cifre, în aşa fel încât mintea însăşi să lucreze de la sine. Prin urmare, ideea fundamentală este că noi trebuie să desfacem toate lucrurile, să le facem clare şi vaste, ca să poată lucra asupra lor copilul singur şi îndelung. Totodată s-a zis că un copil are curiozitatea de a cunoaşte şi că aceasta îl poate stimula, când el caută lucrurile. Cine ar putea nega un principiu repetat de atâţia, de atâtea ori, şi care pare atât de clar? Noi însă putem spune că nu curiozitatea este ceea ce îl împinge pe copil să cunoască singur lucrurile din lumea externă, deoarece, când copilul a înţeles un lucru, el nu mai are curiozitatea de a cunoaşte; totuşi de aici încolo începe adevărata sa activitate de expansiune. El nu mai lucrează acum spre a cunoaşte, ci spre a-şi întări şi a-şi lărgi cadrele minţii. În general ceea ce îl împinge pe copil spre acţiune este activitatea creatoare, şi numai după ce a câştigat o cunoştinţă şi şi-a împăcat curiozitatea, începe cealaltă activitate, plăcută a copilului, care devine un descoperitor. Ei bine, toate acestea sunt manifestări pe care ni le dăruieşte copilul; noi le primim şi ne bucurăm că suntem pe calea cea bună, care este: a ajuta activitatea periferică a copilului cu mijloace externe.

Această concepţie a noastră, a activităţii periferice şi a învăţământului periferic (pentru că periferia este unica parte într-adevăr înţeleasă, spre care ne putem îndrepta), reprezintă unul din principiile noastre informatoare, care deosebeşte fundamental metoda noastră de celelalte, pentru că, lucrând astfel noi ne dovedim a fi servitorii, nu luminătorii sufletului: noi nu suntem persoane care învaţă pe cineva, ci care ajută. Când am ajutat, în modul arătat mai sus, respectând centrul misterios al copilului, putem spune că ne-am făcut datoria. Noi suntem servitori, fiindcă lucrăm aşa, dăm ceea ce este necesar, cum ar face cineva care ar călăuzi un om ce vrea să viziteze un muzeu; îi dă cheile şi-i spune: „Aici stau aceste obiecte, dincolo, celelalte” şi ajunge; el a făcut totul: ce-l priveşte pe servitorul muzeului dacă acest vizitator vrea să vadă mai curând unele lucruri decât altele şi de ce-i plac unele mai mult decât celelalte? S-a mai pomenit vreodată o călăuză care să zică: „Domnule, de ce vrei să mergi în acest loc?” sau: „La ce te gândeşti în această sală?” Tot astfel, cel ce pune pe stradă tabelele indicatoare, nu se preocupă dacă un călător vrea să meargă într-un loc şi nu într-altul, şi nu pune lângă tabelă un bilet prin care roagă pe călător să lase scris unde merge, pentru ce merge şi ce gândeşte pe drum! Aceasta este libertatea individului, după cum pentru noi misterul intern al copilului este secretul lui şi noi trebuie să-l călăuzim, lăsându-l liber: aceasta este culmea libertăţii. Noi credem că dacă un copil continuă să lucreze în ambianţa pe care i-am pregătit-o, prin această activitate a lui în această ambianţă el se va dezvolta, iar noi vom fi martorii unor manifestări grandi­oase văzându-l cum creşte, devenind un om care şi-a construit o lume a sa interioară liberă: secretul copilului va fi libertatea omului. Acesta este idealul pe care noi trebuie să-l ajungem.

Pentru aceasta, trebuie să renunţăm la vechiul tip de dascăli, să ne facem umili, să nu avem ca scop principal a şti, ci a servi, pentru că scopul învăţătorului nu este a cunoaşte misterul copilului, ci de a-i da posibilitatea să devină un om cât se poate mai desăvârşit. Ceea ce trebuie să înveţe învăţătorul este calea pe care se va retrage şi se va face modest, pe măsură ce se pasionează şi se leagă exact şi minuţios de aceste reguli externe şi de materiale­le externe care pot ajuta dezvoltarea cât mai deplină a copilului.

În felul acesta, în metoda noastră se poate vedea acel fel de învăţători, care se pregătesc de examene mânuind şi iar mânuind obiectele, fără a se preocupa de alte lucruri, reprezentând acelaşi lucru, pentru sine însuşi: am găsit calea care pare smerită, dar care a dat nepreţuite roade, pentru că nimeni n-a găsit în copil calităţi atât de mari ca acelea pe care le-am văzut, în mod atât de surprin­zător, şi le-am constatat la copiii noştri.

De fapt, toţi zic despre copiii noştri că sunt precoci, miraculoşi, dulci, adevărate minuni. Ei bine, aceasta se datorează faptului că ei au putut să lucreze după natura lor, fără ca în munca lor să fi avut un imbold superfluu.

Anunțuri

Read Full Post »

PREGĂTIREA SPIRITUALĂ A ÎNVĂŢĂTORULUI

Învăţătorul nu trebuie să-şi facă iluzia că se poate pregăti pentru datoria sa numai studiind lucruri, adică formându-şi o cultură. Înainte de toate, el trebuie să pregătească în el însuşi „aptitudini” de ordin moral.

Există un punct central al chestiunii, care se referă la modul de a privi copilul. El nu poate fi judecat numai pe baza cunoaşterii lui teoretice, a ideilor asupra naturii sau a modului de a-l educa şi de a-l corecta.

Vrem să stăruim mai cu seamă asupra faptului că educatorul trebuie să se pregătească şi în ceea ce priveşte „interiorul” său, reintrând în sine însuşi, cu înţelepciune, spre a descoperi anumite şi determinante defecte, care pot deveni obstacole, când va educa pe cei mici. Spre a putea descoperi aceste defecte înrădăcinate în conştiinţa lui, e nevoie de un ajutor, de o „învăţătură”; precum spre a putea şti ce ne-a intrat în ochi, e nevoie ca cineva să ne spună, în acest sens, învăţătorul trebuie să fie „iniţiat” cu privire la pregătirea sa interioară. Ne ocupăm cam prea mult de „tendinţele rele ale copilului”, de a-i corecta „faptele rele” de urmările periculoase pentru sufletul lui pe care le pot avea urmele păcatului strămoşesc. Ar trebui, dimpotrivă ca educatorul să caute tendinţele rele şi defectele în el însuşi: „Întâi scoate bârna din ochiul tău şi după aceea caută paiul în ochiul copilului!”

În această pregătire interioară, nu e vorba de a căuta propria perfecţiune, cum fac religioşii. O persoană care se ocupă tot timpul de viaţa sa interioară pentru a se înălţa ar putea să rămână inconştientă de defectele care fac cu neputinţă înţelegerea mai bună a copilului. Tocmai pentru aceea e nevoie să învăţăm, să fim pregătiţi, ca să putem fi dascălii micuţilor.

În sufletul nostru există tendinţe care nu sunt de loc „bune” şi cresc ca iarba rea prin holde. Aceste tendinţe sunt multe, dar se pot reduce la şapte: cele şapte păcate de moarte.

Mai mult sau mai puţin, toate păcatele de moarte ne îndepărtează de copil, pentru că el, în comparaţie cu noi, nu este numai o fiinţă pură, ci are în el calităţi ascunse, misterioase, pe care noi adulţii, în general, nu le putem vedea, dar trebuie să credem în existenţa lor. Iisus însuşi a vorbit despre ele cu o insistenţă şi cu o evidenţă atât de mare, încât Evanghelia spune: „De nu vă veţi pocăi [întoarce] şi nu vă veţi face asemenea acestor copii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor!” Ceea ce este important pentru un învăţător, este să poată vedea în copil ceea ce a văzut Hristos. Învăţătorul adevărat este omul care se eliberează de toate obstacolele care îl împiedică să înţeleagă copilul, nu e de ajuns numai să caute să devină din ce în ce mai bun. Pregătirea pe care o dăm noi (în metoda noastră) învăţătorilor constă în a le arăta care sunt stările sufleteşti pe care trebuie să le corecteze; precum un medic arată care este boala ce slăbeşte şi pune în pericol un organism fizic.

În aceasta constă ajutorul „pozitiv”.

Păcatul de moarte care se încuibează în noi şi ne împiedică a înţelege copilul, este mânia.

Cum nici un păcat mortal nu poate lucra singur, ci întotdeauna se însoţeşte sau se contopeşte cu altele – precum Eva s-a însoţit cu Adam îndată ce s-a născut păcatul – mânia se uneşte cu alt păcat mortal, care are aparenţa cea mai nobilă – şi tocmai de aceea este cel mai diabolic – orgoliul. Tendinţele noastre rele pot fi nimicite pe două căi: una este interioară şi constă în lupta indivi­dului, care, recunoscând cu deplina claritate a inteligenţei sale propriile defecte, se străduieşte în mod voit, din toate puterile, să le combată. Altă cale este corectivul social, extern. Există o anumită rezistenţă a lumii externe, care se opune manifestărilor exterioare ale tendinţelor noastre rele şi ne ajută în felul acesta să ne desăvârşim.

Această reacţie externă are o mare influenţă. Ea este, s-ar putea spune, principalul indiciu că se găsesc în noi defecte morale şi ne îndeamnă, în unele cazuri, să ne judecăm pe noi înşine, deci să lucrăm activ la o purificare interioară serios voită.

Să ne gândim puţin la păcatele de moarte. Orgoliul este îmblânzit de opinia celor ce ne înconjoară; mânia, de răspunsul celor mai puternici decât noi; trândăvia, de nevoia de a munci pentru a putea trăi; invidia, de nevoia de a apărea demni; desfrâul, de morala socială; lăcomia, de limita posibilităţilor de a ne procura lucrurile superflue.

Afară de cele amintite, fără îndoială, şi voinţa indivi­dului poate combate defectele proprii; rezistenţa externă este totuşi un imbold pozitiv şi destul de salutar.

Controlul social, în sfârşit, este o bază de susţinere a echilibrului moral al individualităţii noastre.

Totuşi, în faţa rezistenţei sociale, noi nu ne simţim atât de curaţi ca în faţa lui Dumnezeu. Însă, în timp ce sufletul nostru consimte şi se supune docil necesităţii de a ne corecta greşelile recunoscute de noi voluntar, cu greu poate accepta umilinţa de a fi controlaţi de alţii; încât, ne simţim mai umiliţi când trebuie să cedăm, decât când facem o greşeală. Când e nevoie să ne înfrânăm – şi nu se poate altfel – un instinct de apărare a demnităţii noastre lumeşti ne îndeamnă să facem în aşa fel încât să părem că am ales inevitabilul. Mica făţărnicie de a spune: „nu-mi place” un lucru pe care nu-l putem avea, este un obicei foarte răspândit. Ne oprim în faţa rezistenţei, cu o mică prefăcătorie, intrând în felul acesta într-un câmp de luptă, în loc de a păşi pe calea perfecţionării.

Şi, ca în orice luptă, se iveşte îndată „nevoia unei organizări a luptei” – faptul individual ce întăreşte faptul colectiv. Cei ce au acelaşi defect, înainte de a ceda sunt împinşi instinctiv a-l face să triumfe prin forţa unirii. Se construieşte atunci un fel de cetate întărită care rezistă armelor ce s-ar împotrivi expansiunii viciilor noastre capitale. Nimeni n-ar îndrăzni, de pildă, să spună că repartiţia egală a bunurilor materiale nu place celor bogaţi fiindcă sunt zgârciţi şi trândavi: se va zice însă, că bogăţia astfel distribuită este un bine comun, este un lucru necesar pentru progresul social şi, chiar dacă mulţi bogaţi ar spune că se resemnează cu gândul că servesc un ideal, există totuşi o tendinţă instinctivă de a masca păcatele noastre de moarte cu pretexte de datorii înalte şi necesare, precum se maschează în război un teren plin de tranşee, sau împănat cu „camuflaje” ce ascund arme ucigătoare, sub aparenţa unei câmpii înflorite.

Cu cât sunt mai slabe reacţiile externe ce se împotrivesc defectelor noastre, cu atât dispunem de mai multă comodi­tate şi de mai mult timp pentru a ne construi „camuflaje­le” şi turnurile de apărare. Adâncindu-ne puţin în aceste reflexii, sfârşim prin a crede că, de fapt, noi suntem cei nedreptăţiţi, şi nu ne mai gândim la păcatele noastre. În felul acesta, diavolul se furişează uşor în sufletul nostru, în subconştientul nostru, sugerându-ne să ne ascundem până şi nouă înşine păcatele. Această apărare, nu a vieţii, ci a slăbiciunilor noastre, este masca pe care de bunăvoie o punem pe faţa noastră, numind-o „necesitate”, „dato­rie”, „bine comun” etc… Din acea clipă, posibilitatea de a ne îndrepta devine tot mai grea, deşi, cândva, conştiinţa noastră, ca o pace adâncă dar surdă, putea încă să ne şoptească nouă înşine, în secret: că e vorba de o prefăcă­torie, învăţătorul, şi în general toţi cei care vor să educe copii, trebuie „să se purifice” de rătăcirea care îi pune într-o situaţie de a se preface în faţa copilului. Trebuie să se precizeze clar care este defectul prevalent; şi aici e vorba nu numai de un singur păcat, ci de o complexitate de păcate de moarte, destul de înrudite: orgoliul şi mânia.

De fapt, păcatul esenţial este mânia: orgoliul intervine numai pentru a-i împrumuta o înfăţişare, o haină plăcută, ascunzând personalitatea adultului cu o mulţime de văluri care îi îndulcesc asperităţile, ba le fac chiar respectabile.

Mânia este păcatul de moarte ţinut în frâu de reacţiunea puternică şi voită a altuia. Este o manifestare care cu greu s-ar putea suferi din partea unui alt om. De aceea, ea este ca o prizonieră când se întâlneşte cu un puternic. Omul se ruşinează să-şi manifeste mânia în faţa unui alt om, pentru că se găseşte îndată în umilitoarea situaţie de a trebui să se retragă, fiind constrâns de propria lui slăbiciu­ne.

Prin urmare, este adevărat că putem găsi persoane care nu se pot apăra şi nu pot înţelege, persoane care cred totul, ca nişte copii. Copilul nu numai că uită îndată ofensele noastre, ci se simte vinovat de tot ce-l acuzăm. Aşa era acel sfânt discipol al Sfântului Francisc de Assisi, care plângea fiindcă se credea ipocrit: i-o spusese un preot.

Educatorul trebuie să se gândească la gravitatea urmări­lor unor condiţii ca aceasta asupra vieţii copilului. Mintea copilului nu pricepe echivocul; dar inima lui îl simte, se înăbuşă şi adeseori se deformează. Se ivesc atunci reacţii infantile, reacţii ce sunt semnele unei apărări inconştiente. Timiditatea, minciuna, încăpăţânarea, plânsul frecvent, fără să putem cunoaşte cauzele care îl justifică, agitaţia nocturnă, toate formele de frică exagerată – şi alte asemenea lucruri obscure – nu sunt altceva decât stări inconştiente de apărare ale micului copil, neluminat încă de judecată, spre a înţelege starea reală a raporturilor sale cu adultul.

Pe de altă parte, mânia nu este întotdeauna violenţă materială. Din acea pornire simplă şi primitivă, care se înţelege de obicei prin acest cuvânt, pot deriva manifestări complexe. Omul rafinat sufleteşte îşi maschează şi complică stările interioare de păcat.

În forma ei simplă, mânia se arată, de fapt, numai ca o reacţie la rezistenţa făţişă a copilului; în faţa manifes­tărilor obscure ale sufletului copilului însă, mânia se aliază cu orgoliul într-o unitate complexă, înfăţişându-se în acea formă precisă, liniştită şi respectabilă, care se cheamă tiranie.

Indicaţia ce nu se discută, îl apără pe individul tiran ca o cetate neînvinsă de drepturi şi de dreptate recunoscută. Adultul are dreptate faţă de copil prin însăşi natura lucrurilor, pentru că, adică, este adult. A mai discuta o indicaţie ar însemna un atentat împotriva unei suveranităţi recunoscute şi consacrate. În societatea adulţilor, tiranul era recunoscut ca un ales al lui Dumnezeu. Pentru copil însă, adultul îl reprezintă pe Dumnezeu Însuşi. El nu poate fi judecat. De fapt, singura fiinţă care ar putea să-l judece este copilul: şi el tace; cu toate se împacă, pe toate le crede, pe toate le iartă. Pălmuit, nu se răzbună, şi bucuros îşi cere iertare de la adultul furios, uitând să-l întrebe cu ce l-a jignit. Câteodată şi copilul se apără, dar apărarea lui mai niciodată nu este un răspuns direct şi voit la ceea ce face adultul; deşi este o apărare a propriei sale integrităţi „psihice”, o reacţie a unui suflet rănit.

Copilul se apără împotriva tiraniei numai când a crescut; dar atunci adultul găseşte motivaţii care îi dau dreptate lui şi se retrage astfel cu şiretenie în tranşeele sale, mascate cu aparenţa unei câmpii înflorite, reuşind câteodată să convingă pe copil că adultul trebuie să fie tiran spre binele copilului.

„Respectul” este respectul celui slab faţă de cel puternic.

Ofensa” este legitimă dacă vine din partea adultului: el are dreptul de a judeca şi de a vorbi rău despre copil, şi o face făţiş, fiind în stare chiar de a-l lovi. Nevoile copilului sunt aprobate sau suprimate de către adult, după cum îi place lui, după cum crede el de cuviinţă; un protest din partea copilului ar fi un act de nesupunere, care ar putea să devină periculos, dacă l-am tolera.

Toate aceste stări de lucruri s-au consolidat într-un fel de guvernământ milenar, în care cei guvernaţi nu au avut niciodată „Duma” (parlamentul) lor. După cum unele popoare au putut să creadă că tot ceea ce le-a fost dăruit din mila suveranului, tot astfel poporul copiilor trebuie să creadă că toate le datorează bunăvoinţei adultului. Sau, mai bine zis, adultul crede aşa. „Camuflajul” său de creator este organizat. În orgoliul său, adultul este convins că el creează în copil toate calităţile omeneşti superioare: el îl face inteligent, instruit, bun, religios; adică el construieşte în copil tot ce este necesar pentru a-l pune în comunicaţie cu mediul, cu oamenii şi cu Dumnezeu. Aceasta este o misiune obositoare. Abnegaţia tiranului completează tiranul. Nu există tiran care să mărturisească că îşi sacrifică supuşii…

Ceea ce cerem în metoda noastră, învăţătorului şi învăţătoarei ca pregătire a lor, este de a intra în ei înşişi şi de a se spăla de păcatul de moarte al tiraniei, smulgând din rădăcini complexul milenar de orgoliu şi de mânie, care le pietrifică inima. A se dezbrăca de orgoliu şi de ură, a avea puterea de a se face umil înainte de toate, pentru a îmbrăca apoi haina blândeţii şi a iubirii, iată aptitudinea pe care trebuie să o câştige. Aceasta este un punct central de echilibru, fără de care nu poţi merge înainte. Este pregătirea interioară: punctul de plecare şi cel de încoronare. Aceasta nu însemnează deloc că trebuie să aprobăm orice act al copilului şi să ne abţinem de a-l judeca şi a nu-l ajuta în dezvoltarea inteligenţei şi a sentimentelor sale; dimpotrivă, nu este permis să uităm că datoria noastră este de a-l „educa”, de a deveni în mod pozitiv dascălii copilului.

Ceea ce se cere este un act de purificare: să ne dezbră­căm de prejudecata înrădăcinată în inima noastră, cum face un preot, care, înainte de a păşi în faţa altarului, rosteşte propria sa spovedanie. Aşa, şi nu în alt chip.

Nu trebuie să renunţăm la ajutorul activ pe care trebuie să-l dăm copilului, ci la starea noastră interioară care ne împiedică să-l înţelegem.

Read Full Post »

ADULTUL ŞI COPILUL

În educaţie, idealul (care este dat de intuiţiile educato­rilor) este adeseori în contradicţie cu realitatea.

Iată expresia unora din aceste idealuri: copilul trebuie să aibă dragoste de învăţătură, să facă exerciţiile cu multă tragere, să fie disciplinat; sau: copilul să fie liber şi fericit în bucuria de a munci; familia şi şcoala să fie unite într-o colaborare strânsă şi armonioasă. Realitatea însă nu e cum cer aceste idealuri. Nu mai vorbesc de acel şir anevoios de probleme ce s-au născut din aplicarea ştiinţelor pozitive în şcoală. Există o problemă care a rămas insolubilă în totalitatea sa. De aceea, în tentativele şi cercetările pozitive în care s-a analizat această proble­mă globală au apărut alte probleme parţial insolubile. Aşa că ştiinţa pedagogiei găseşte pas cu pas un număr tot mai mare de probleme, încât se zice că este o ştiinţă de „cercetări”, iar faptul de „a găsi” e aproape antiştiinţific în ceea ce priveşte educaţia. Această problemă nu se poate rezolva direct pentru că la baza ei se află un lucru de mare importanţă, care n-a fost luat în seamă: un fapt social pe de o parte, pe de altă parte un fapt moral: „Munca pe care o face copilul şi raporturile reciproce dintre adult şi copil”. Când se va fi rezolvat această problemă de ordin social şi moral, nu vor mai exista probleme insolubile în educaţie, pentru că educaţia nu va deveni decât o simplă consecinţă a rezolvării problemei sociale. E nevoie să aprofundăm această chestiune, care poate să pară stranie la prima vedere; trebuie să o dezbatem şi să o lămurim încetul cu încetul. Lucrurile ce le voi spune sunt foarte simple. De multe ori însă lucrurile cele mai simple şi mai aproape de noi se văd mai târziu, pentru că suntem obişnuiţi să trecem peste ele. Vom lua în considerare separat adultul şi copilul, şi în special munca adultului şi munca copilului, spre a arăta contrastul care există între cele două feluri de a munci şi, totodată, spre a înţelege cauza ocultă a unei lupte inconştiente, dar reale şi profunde între adult şi copil. Această luptă este o piedică pentru fericirea noastră, un impediment în efortu­rile noastre de a-i educa pe copii.

Adultul săvârşeşte o muncă a sa, care are ca scop transformarea mediului: e o muncă exterioară, determi­nată de inteligenţa şi voinţa sa, o muncă productivă, fapt de activitate, de eforturi. Munca adultului se desfăşoară după legi făcute de omul însuşi şi care presupun o disciplină pe care oamenii ce muncesc o respectă de bună voie. Afară de aceste legi, făcute de raţionamentul omului şi care pot diferi de la rasă la rasă şi de la naţiune la naţiune, există alte legi, fundamentale, ale naturii însăşi. S-ar putea zice că sunt legi comune valabile pentru toţi; de exemplu, legea diviziunii muncii, care este o lege ce se aplică în mod necesar, şi în virtutea ei oamenii săvârşesc munci deosebite în producţie. O altă lege, absolut natura­lă este aceea care impune adaptarea individului la o anumită muncă: este legea efortului minim, prin care omul poate să obţină cât mai multe bunuri de calitate superioară, lucrând cât mai puţin. Dar în ambianţa socială a adultului nu se petrec toate după ceea ce s-ar putea numi legile cele bune. Din cauza materiei limitate, se naşte lupta, concurenţa şi degenerarea datorită înţelegerii acestor legi. Se ivesc astfel obiceiurile rele ale omului: furtul muncii altuia şi acel fapt care nu mai e în acord cu legea efortului minim: punem pe alţii să muncească în locul nostru.

Aceasta este, s-ar putea spune, atmosfera în munca adulţilor. Copilul trăieşte lângă adulţi în toate familiile, dar noi ştim bine că nu participă la activitatea adulţilor, dimpotrivă, este absolut străin de ea: Acest lucru este evident. Totuşi, sub această aparentă evidenţă, se ascunde o chestiune de o absolută şi fundamentală importanţă şi, de aceea, e nevoie să insistăm.

Iată un muncitor care bate cu un ciocan greu pe nicovală. Ei bine, copilul n-ar fi în stare să facă acest efort. Iată omul de ştiinţă, cercetătorul care face şi reface mereu calculele, lucrând cu instrumentele sale. Copilul n-ar putea să-l imite. Iată legiuitorul, ce meditea­ză asupra celor mai bune legi pentru poporul său; el n-ar putea niciodată să fie înlocuit de un copil. Şi tot astfel pentru toate formele de muncă ale adultului. Copilul e într-adevăr un străin de această societate şi el ar putea spune pe drept cuvânt: ţara mea nu este în această lume.

El e străin de lumea noastră materială de producţie exterioară, şi noi îl considerăm într-adevăr un extra-social.

Ce este un extra-social? Este un individ care nu poate lua parte la munca societăţii şi care, din această pricină, devine un tulburător al ordinii sociale. Şi aşa se întâmplă cu copilul: el este acel extra-social care tulbură totdeauna şi în tot locul unde se găseşte adultul care produce, care lucrează: este un tulburător până şi în casa părinţilor săi.

Cu toate acestea acest extra-social este „activ”; şi tocmai fiindcă activitatea lui este străină de ordinea socială, devine un tulburător. De aceea adultul intervine şi-l înfrânează, impunându-i pasivitatea, sau ducându-l într-un loc de surghiun, care nu este tocmai o închisoare – ca aceea a tulburătorilor adulţi – dar ceva asemănător, şcoala. Loc de surghiun este acesta, unde adultul crede de cuviinţă să-şi ţină copiii, până când vor fi capabili să lucreze cu utilitate în lumea lui.

Până atunci, copilul, a cărui activitate produce răul, trebuie să rămână în supunere desăvârşită, la ordinele adultului. De fapt adultul care produce – produce şi pentru copil – este un stăpân, iar copilul un dependent. De aici se conchide că lipseşte o lume socială pentru copii, unde ei să poată deveni, la rândul lor, producători, prin activitatea lor proprie. Copilul are o muncă a lui, proprie, iar ceea ce produce el, este de o mare şi vitală importan­ţă: prin munca lui, copilul produce omul. De la starea de abia născut până la cea de adult, în toată transformarea fiinţei sale el lucrează singur. Din noul-născut inert, mut, incapabil de a se ridica pe propriile lui picioare, devine adultul în forma lui perfectă, cu inteligenţa care a făcut marea cucerire a vieţii psihice, cu splendoarea sufletului. Totul este opera copilului: copilul construieşte omul. Această muncă este condiţionată de o ordine şi de o forţă cu totul deosebite în raport cu munca adultului, este opusă chiar; este o muncă inconştientă, dar creatoare, creatoare într-un înţeles atât de adânc, ca în Biblie. Omul se creează din nimic, şi un suflu divin îl însufleţeşte şi-l face superior tuturor fiinţelor vii. Miracolul creaţiei descris de Biblie se repetă continuu sub ochii noştri, în viaţa copilului; s-ar putea spune – un paradox straniu – care însă îşi are temelia lui reală: copilul este tatăl omului, pentru că face o realitate cu propria lui sforţare, din omul potenţial care este în el. Atât perfecţiunea, cât şi normalitatea adultului depind de faptul că în copilăria sa a putut sau nu să lucreze bine, să ducă la bun sfârşit, în pace, munca sa interioară care, cu toate acestea, este un fapt de creaţie. Pentru că un copil care creează omul nu-l creează meditând, nici stând liniştit, ci-l creează prin exerciţiul muncii lui. Copilul creşte prin activitate şi această activitate se desfăşoară într-un mod irezistibil, cu neputinţă de domolit, asupra lumii externe. Copilul activ care se mişcă, îşi coordonează mişcările, câştigă cunoş­tinţe din lumea externă, învaţă să vorbească şi să se ridice în picioare şi apoi, puţin câte puţin, dă formă precisă inteligenţei sale, până la acel punct în care putem să distingem caracteristicile inteligenţei în diferitele perioade ale vârstei. Prin urmare, el într-adevăr creează omul şi, pas cu pas, munca sa înaintează în modelarea vieţii însăşi. Copilul îşi îndeplineşte cu credinţă opera sa, înaintând continuu spre o formă de perfecţiune. Adultul perfecţionează mediul, iar copilul perfecţionează fiinţa omului. Eforturile copilului sunt eforturile celui ce umblă pe calea perfecţiunii.

Perfecţiunea omului adult depinde de copil.

În felul acesta, noi suntem nişte dependenţi ai copilului, mai mult încă: suntem opera lui. Adultul este dependent de copil, când e vorba de viaţa sa, după cum copilul depinde de adult, când e vorba de lucruri materiale ce se produc în lumea din afară. Fiecare e stăpân în lumea lui; adultul şi copilul sunt ca doi regi, care au două regate deosebite.

Copilul zice: ţara mea nu e în această lume, dar am şi eu o ţară, o lume în care sunt domnitor, iar voi depindeţi de această lume. Aceasta este marea problemă a umanită­ţii şi a educaţiei. Copilul care devine om, prin propria sa sforţare, este ajutat de Dumnezeu: pentru că noi nu-l putem ajuta în transformarea sa interioară. Noi suntem făuritorii ambianţei, ai lucrurilor, şi deci putem numai să-l ajutăm cu lucrurile. Dar copilul care făureşte omul, independent de autoritatea noastră, ni se impune şi din punct de vedere social: într-adevăr, când va fi om, ne va fi superior, pentru că va fi făuritorul „Progresului” în lumea noastră externă. Civilizaţia adultului va fi întrecută de copilul de azi, care va face mai mult decât noi, va rezolva probleme rămase insolubile pentru noi şi va aduce în lume schimbări nebănuite.

Şi dacă fiii noştri vor trebui să facă mai mult ca noi, înseamnă că nu putem fi dascălii lor; căci cine ar putea să-i înveţe lucruri pe care nu le cunoaşte şi nici nu le bănuieşte măcar? Prin urmare, lucrul important este să lucrăm în aşa fel, încât copiii să se poată dezvolta deplin, încât să poată crea omul puternic, omul echilibrat, acela care va ajunge mai departe decât noi; datoria noastră este de a ajuta copilul să trăiască.

Comparând munca adultului cu aceea a copilului, deosebirea reiese din însuşi mobilul lor: copilul este activ pentru a creşte, adultul este activ pentru a produce. Finalitatea muncii infantile nu este o operă materială, externă, un scop urmărit în mod conştient, ci de a fi pur şi simplu activ; a fi activ atât cât este necesar unui individ spre a satisface nevoia de a creşte; aşa că lucrul extern nu este niciodată pentru copil un scop, ci totdeauna un mijloc. Pentru adult, dimpotrivă, lucrul extern, material, devine un scop care trebuie realizat. Copilul întrebuinţea­ză lucrul extern atâta vreme cât are nevoie pentru satisface­rea trebuinţelor sale interne, fără a se ataşa niciodată de el. Această atitudine ne aminteşte principiile spirituale ale omului excepţional: a considera şi a se folosi de lumea externă şi de mijloacele materiale, numai ca de nişte ocazii de a se perfecţiona. Copilul o face însă ca o formă a sa de viaţă. În aceasta constă caracterul hotărât şi neîndoielnic al muncii infantile. Un alt adevăr este acela că fiecare copil trebuie să muncească singur.

Cine ar putea ajuta oare pe altul să crească? Dacă aceasta ar fi o oboseală, nimeni nu l-ar putea ajuta. Dar a se supune legilor divine nu e un lucru obositor, ci o plăcere: deci un copil munceşte pentru a creşte simţindu-se fericit. Noi zicem adeseori: „Fericit este copilul! El simte plăcerea de a trăi!” S-ar putea însă foarte bine să se spună: „Fericit este copilul care are bucuria de a se supune în totul şi inconştient legilor Dumnezeieşti ce sunt în el!” Copilul luptă şi se apără numai când i se pun piedici de către adult. Suferinţele lui se nasc aproape întotdeauna din lupta împotriva adultului care nu l-a înţeles, nu i-a dat mijloace pentru a trăi şi o ambianţă prielnică vieţii lui. Copilul munceşte singur, înaintând pe o cale de succesive realizări, care îl conduc la perfecţio­narea fiinţei sale. A munci singur nu înseamnă a-l lăsa în părăsire, lipsindu-l de ajutorul nostru. Dar ajutorul nostru extern nu are efect direct asupra fenomenelor şi diverselor stadii de maturizare spirituală, care se desfăşoară încetul cu încetul, pe măsură ce creşte individul uman. Încât în copilărie există un mod de asociere şi de diviziune a muncii, diferit de cum se întâmplă în lumea adulţilor. De aceea, nici legile externe necesare pentru disciplina externă care trebuie să asigure producţia în societatea adulţilor nu caracterizează munca infantilă: copii au o altă formă de disciplină, o disciplină care ne uimeşte, fiindcă se naşte ca o realitate spontană din cele mai înalte, atunci când asigurăm copiilor un mediu care favorizează dezvol­tarea lor. Faptul de a se concentra în activitatea şi munca sa în mod spontan ne face să vedem în copil pe omul spiritual, omul care se ridică deasupra acestei lumi, unde totul este legat de materie şi unde trebuie să te supui legilor omeneşti, şi care caută un loc unde să trăiască aşa cum este el însuşi, legat de legi divine. Aceasta e ceva excepţional, care ne umple de admiraţie, pentru că viaţa spirituală rămâne pentru noi veşnic ceea ce avem mai bun în noi: temelia existenţei noastre. Dacă totuşi suntem condamnaţi şi obligaţi să ne legăm de lucruri lumeşti, să ne ferim de a ne transforma în sclavii acestora. Adultul se sileşte să scurteze durata muncii, pe când copilul simte nevoia de a fi veşnic în activitate, fără întrerupere, împlinindu-şi misiunea de a crea omul până la sfârşit. Copilul în stare de veghe nu se odihneşte niciodată. El este veşnic în activitate, veşnic în mişcare, a se opri ar însemna pentru el a muri.

Ar fi de ajuns cele de mai sus ca să putem înţelege cât este de deosebită existenţa copilului de a noastră. Copilul este veşnic printre noi, îşi trăieşte viaţa sa spirituală în mijlocul nostru; cum zice Emerson: „Copilul este Mesia cel nou care coboară continuu între oameni, spre a-i călăuzi din nou în Împărăţia Cerurilor”. Cu toate acestea dacă nu-i dăm mijloacele necesare, copilul trebuie să se apere de noi; şi iată că atunci se naşte neînţelegerea între adult şi copil. Dacă un copil trebuie să săvârşească o operă atât de măreaţă, cum de am uitat să pregătim şi pentru el o ambianţă de viaţă? Cum de l-am lăsat în părăsire, de ce-i dăm numai ospitalitate în această lume creată pentru noi? Pentru ce căutăm să ni-l supunem, şi în faţa apărării sale devenim furioşi? Cum de nu ne-am gândit că cele două epoci ale vieţii trebuie să aibă fiecare ambianţa ei de viaţă? Copilul trebuie să aibă neapărat o ambianţă de pace, pentru că el este solitar, un individ spiritual. Ambianţa însă o face adultul, el este făuritorul mediului extern. Şi dacă noi trebuie să răspundem copilului, creând o lume adaptată nevoilor sale, trebuie să nu fim zgârciţi, căci prin aceasta ne împlinim cea mai sfântă datorie a noastră. Şi aceasta ne înalţă şi ne înnobi­lează. Trebuie să pregătim o ambianţă pentru copiii care mâine vor fi adulţi şi, în faţa cărora, noi ne vom retrage în bătrâneţea noastră; căci noi îmbătrânim, iar ei ne întrec. Să facem deci această faptă altruistă: să pregătim o ambianţă pentru oamenii cei noi, servindu-i şi ajutându-i. E o muncă delicată aceasta: baza unei noi educa­ţii.

Read Full Post »

ADULTUL ŞI COPILUL ÎN EDUCAŢIA NOUĂ

Multe ştiinţe s-au născut pe baza aşa-zisei „educaţii moderne”. Teoriile şi realizările practice de azi au toate o bază greşită. Greşeala se poate rezuma în puţine cuvinte: întotdeauna şi prin orice mijloc, cu blândeţe sau cu violenţă, cu răsplată sau cu pedeapsă, adultul crede că el trebuie să facă totul pentru copil. Chiar şi atunci când studiază mai întâi copilul, cu scopul de a cunoaşte nevoile lui determinate, pentru ca apoi, pe baza acestei cunoaşteri, să-l educe, el rămâne pe aceeaşi poziţie: educaţia plăsmuieşte copilul.

Noi nu dorim să expunem aici o idee, ci un principiu, câştigat printr-o lungă şi variată experienţă. Principiul nostru este că acţiunea adultului asupra copilului trebuie să fie limitată, să lase copilului însuşi posibilitatea de a se dezvolta, fără ca o voinţă străină, mai puternică decât a lui să stea mereu deasupra sa, apăsându-l. Astfel formulat acest principiu nu are în sine nimic nou; dar noi îl privim ca un fapt pozitiv şi încă realizat într-un fel cu totul deosebit din punct de vedere practic decât acela care se înţelege de obicei. Noi vrem să considerăm separat, două fiinţe care vin în contact una cu alta: copilul şi adultul, spre a releva deosebirile existente între ei.

Deosebirile se văd mai uşor dacă ne gândim la munca deosebită pe care trebuie să o facă adultul şi copilul.

Adultul este fiinţa puternică, volitivă, care transformă mediul şi care îşi îndreaptă toată activitatea sa spre lumea externă; copilul este individul care săvârşeşte de asemenea o muncă mare, care însă e profund deosebită şi opusă: el lucrează la formarea omului. Noi trebuie să vedem în copil întotdeauna pe făuritorul omului; trebuie să simţim această misiune, care câteodată nu poate fi văzută de ochii noştri.

În corpul mamei se produce formarea copilului de la starea de celulă la starea de nou-născut. De aici înainte, până la starea de adult, toată munca de formare o face copilul însuşi. Copilul formează omul. Este de la sine înţeles că nu prin silogisme, ci printr-un impuls natural: pentru că aşa vor legile naturii. Dar el n-ar putea construi omul fără ajutorul mediului, şi al adultului însuşi. Cu toate acestea, nu adultul plăsmuieşte copilul; el este doar un individ care vine şi-i oferă ajutorul său. În general însă, adultul îşi face iluzia că el are menirea şi puterea de a crea copilul, mai cu seamă psihicul lui, şi crede că el este cel chemat să-i formeze inteligenţa şi sentimentele. Atunci îl copleşeşte cu un exces de ajutoare, care, nu numai că sunt inutile, dar sunt o piedică pentru copil. Orice ajutor inutil al adultului, orice substituire a lui în activitatea copilului, împiedică, în mod natural, activitatea copilului însuşi şi, deci, îi opreşte dezvoltarea. Noi avem ca principiu esenţial al metodei noastre de educaţie, următorul:

Orice ajutor inutil dat copilului este un obstacol pentru dezvoltarea sa.

Copilul produce adultul; şi deoarece formarea omului mai mult sau mai puţin desăvârşit depinde de dezvoltarea mai mult sau mai puţin desăvârşită a energiilor interioare, trebuie să înţelegem cât este de mare responsabilitatea noastră în ceea ce priveşte ajutoarele pe care trebuie să le dăm copilului. De aceea, preocuparea noastră diferă de aceea a majorităţii educatorilor, care cred că trebuie să ajute cât mai mult copilul în dezvoltarea sa.

Grija noastră este, dimpotrivă, a limita ajutorul adultu­lui, pentru ca el să nu fie periculos pentru copil, să nu-l împiedice în dezvoltarea sa. Noi trebuie să fim înţelepţi, prudenţi şi modeşti faţă de copil, să nu trecem peste limitele pe care trebuie să ni le impunem. Acesta este ajutorul pozitiv pentru creşterea copilului. Cu toate acestea nu ne-am împlini datoria, dacă nu am da tot ajutorul de care are nevoie. Dar noi trebuie să-l ajutăm numai cât este necesar şi suficient şi nimic mai mult. A da ajutorul care este necesar, este un lucru important şi mare când este vorba de sentimentul responsabilităţii noastre. Astfel înţeleasă, educaţia este mai mult decât orice, un ajutor dat vieţii copilului. Noi ajutăm copilul să crească urmărind activitatea lui de dezvoltare. Pentru a urmări activitatea spontană a copilului, e nevoie de o pregătire, care poate fi de ordin cultural sau de experienţă, şi trebuie să se sprijine pe o bază morală: adultul să-şi înţeleagă misiunea altfel decât şi-a înţeles-o până acum, adică să înţeleagă, că în educaţie factorul principal este copilul, nu el. În felul acesta învăţătorul nu mai este un plăsmuitor al copilului, ci un ajutor în procesul natural al devenirii lui ca om. De aceea noi cerem învăţătorului, în şcolile noastre, să înveţe înainte de toate să-şi modereze propria lui intervenţie, şi să fie cât mai modest, spre a se convinge, că nu este el făcătorul şi plăsmuitorul sufletului pe care îl vede dezvoltându-se sub ochii lui. Noi am fost cei dintâi care am cerut, ca o necesitate fundamentală, ca învăţătorul să devină pasiv, pe măsură ce copilul devine activ. Deoarece, dacă învăţătorul este mereu activ, mereu o persoană care propune, care predică, vorbeşte şi se mişcă, în mod necesar copilul trebuie să rămână pasiv, pentru a-l putea urmări, asculta şi repeta. Acest fel de a „educa” se întâlneşte astăzi în toate şcolile: învăţătorul, care dă, şi copilul, care primeşte. Dacă însă noi punem ca bază a activităţii noastre convingerea că fiecare copil se dezvoltă prin propria lui activitate, cu ajutorul, da, al învăţătorului, însă numai cu ajutorul necesar şi suficient, atunci vom vedea că se poate foarte bine concepe şi teoretic o şcoală în care învăţătorul să fie un factor destul de activ, care să dea îndrumări şi să ofere mijloace de dezvoltare, dar care – pe măsură ce copilul înaintează pe calea activităţii spontane şi ordonate, lucrând singur – să se retragă tot mai mult.

În felul acesta apare un fel de transmitere de puteri: învăţătorul se retrage şi copilul păşeşte înainte; învăţăto­rul face tot mai puţin, iar copilul face tot mai mult. Retrăgându-se, învăţătorul simte mulţumirea de a fi reuşit în misiunea lui, că fiecare copil înaintează cu repeziciune pe calea dezvoltării, prin care va ajunge la crearea omului. Învăţătorul cel bun este acela, care se simte, în sfârşit, mulţumit, într-un ungher al clasei, nefăcând altceva, decât să privească şcolarii săi concen­traţi într-o activitate vioaie, binefăcătoare, plină de roade, prin care se dezvoltă şi se instruiesc. Noi amintim în această privinţă vorbele Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul, care de câte ori i se spunea: „Dar nu te gândeşti că Cel botezat de tine va lua locul tău?” răspundea: „E bine ca El să crească, iar eu să mă micşorez!”

Aceasta pare foarte limpede. Dar ca să putem ajunge în această situaţie, este nevoie nu numai de o pregătire deosebită a învăţătorului, ci şi de o şcoală deosebită, care să corespundă progresului modern. Şcoala care permite activitatea spontană a copilului trebuie să conţină mijloacele de dezvoltare a inteligenţei, o şcoală adaptată activităţii copilului, construită nu după o concepţie a adultului, ci după îndrumările ce ni le dă copilul însuşi, o ambianţă construită pentru el; o ambianţă adaptată vieţii lui.

Pregătirea ambianţei şi limitarea intervenţiei învăţăto­rului, sunt două principii în care constă toată inovaţia noastră.

Aceste două idei atât de simple nu se mărginesc numai la şcoală, ci se aplică la întreagă viaţă a copilului. În familie sunt valabile aceleaşi principii. Părinţii şi ambianţa din casă sunt a doua latură a vieţii infantile: viaţa domestică a copilului. Şi în familie părinţii trebuie să înveţe a trata în mod deosebit copiii, având grijă să nu-i copleşească cu personalitatea lor prea puternică, să permită expansiunea liberă a personalităţii copiilor.

Această concepţie de a trata într-un mod mai indirect şi mai delicat copilul, constituie o răsturnare a raportului dintre adult şi copil, a felului în care ne-am obişnuit să gândim şi să facem pentru copil. De fapt, după vechile idei cu privire la educaţie, adultul intervine prea mult şi vrea să plăsmuiască el copilul; învăţătorul şi părinţii se silesc să-l corecteze în fiecare clipă. Datoria adultului este ca printr-o acţiune delicată, să încurajeze expansiunea personalităţii copilului, activitatea, munca ce merge pe drumul cel bun. Adultul să fie întotdeauna o persoană care încurajează, care apreciază tot ce face bun copilul, care nu fuge ca să nu vadă ce face, când copilul ar dori să fie văzut; care ascultă şi-l urmăreşte cu răbdare când i se cere. El trebuie, să fie o forţă verificatoare, totdeauna prezentă, deoarece copilul e slab şi nesigur în formarea a ceea ce încă nu are, în cunoaşterea a ceea ce nu cunoaşte şi e nou pentru el, cere şi doreşte aprobarea şi încuraja­rea adultului. În felul acesta adultul nu numai că dă ceea ce este necesar, ci şi adună ceea ce oferă copilul, încât să nu piardă nici una din expresiile sufletului său. În felul acesta învăţătorul devine răbdător, modest şi totdeauna încurajator. Cât este de uşoară această încurajare a acţiunilor formative spontane! Când se reprimă o acţiune care pare că nu este bună, copilul reacţionează puternic, vizibil şi chiar violent: copilul lucrează „rău”, iar adultul bagă de seamă şi îl opreşte. Adesea însă e vorba de manifestări delicate ale unui suflet care se dezvoltă, şi de multe ori dacă adultul nu are o inimă sensibilă, şi nu este însufleţit de un simţ special de blândeţe, de dragoste, de interes pentru sufletul ce se trezeşte, rămâne orb în faţa manifestărilor delicate pe care i le oferă copilul, ca să fie aprobate de cel ce este mai puternic decât el. Adultul poate fi un orb care trece pe lângă aceste flori care nu se văd, fiindcă sunt ascunse în muguri, nu le bagă în seamă şi adeseori le distruge chiar cu cea mai mare bună-credinţă. Şi e surprinzător când vezi că pe această cale a dragostei, copilul devine calm, nu numai muncitor. Devine calm, pentru că ieşind în lumea externă şi fiind primit cu bunătate, tot ceea ce are bun într-însul se dezvoltă, iar părţile rele se nimicesc şi nu se mai nasc din nou; aşa că educaţia este o operă delicată şi interioară de corespon­denţă spirituală. Această capacitate nu se învaţă nici studiind, nici ascultând o conferinţă, trebuie să o clădească învăţătorul însuşi în sufletul lui şi este partea cea mai grea a pregătirii sale: partea morală.

Pregătirea morală ca bază a pregătirii învăţătorului n-a fost luată în seamă în metodele comune. Se părea că e suficient ca învăţătorul să fie instruit. Numai cei religioşi au considerat că pregătirea morală este baza principală a vieţii întregi şi purificarea indispensabilă pentru a ne apropia copilul. A-ţi curăţi inima, a o face mai arzândă de dragoste, a-ţi face personalitatea mai modestă, a o face mai gata a sluji, a aduna micile manifestări: toate acestea cer eforturi de perfecţionare. Şi fiindcă această situaţie în care ne găsim noi este atât de fermecătoare şi noutatea ce izvorăşte din sufletul copilului ce se dezvoltă astfel sub îngrijirea noastră, este atât de impunătoare pentru noi, învăţătorul, aproape fără să observe, numai trăind în această Împărăţie creată de copii, ajunge, încetul cu încetul să înţeleagă, şi prin aceasta să simtă mulţumirea, prin exerciţii, că se perfecţionează şi pe sine însuşi. În felul acesta, şcoala noastră – cum mulţi au şi spus-o – este o şcoală şi pentru copil şi pentru învăţător. Nu este numai o eliberare a copilului, ci şi a învăţătorului. Şi, de fapt, se naşte o minunată frăţie: învăţătorul şi copilul s-au înfrăţit; se găsesc într-o şcoală unde amândoi se perfecţionează, unul în a creşte, iar celălalt în a vedea crescând. Învăţătorul se perfecţionează şi dânsul, pentru că învaţă a cunoaşte viaţa sub un alt aspect, greu de priceput la început, dar la urmă, după ce a pătruns acest nou făgaş, totul merge de la sine.

Read Full Post »

CELE DOUĂ VIEŢI

Copilul nu este o fiinţă debilă. Nu vom spune că sămânţa (care, cum se ştie, este embrionul plantei) este o plantă debilă. Nici nu vom spune că omida este un fluture debil.

Sunt mai curând nişte acumulatori de puteri ascunse şi comori tainice de forme desăvârşite pe care ochiul nostru nu le poate descoperi.

Viaţa are, de fapt, două feţe, două părţi: una are menirea de a forma fiinţele şi cealaltă, a călăuzi fiinţele formate, care au o finalitate a lor, specială, în lumea externă. În felul acesta, orice fiinţă are două vieţi şi două misiuni deosebite, ce stau în raport între ele, în înţelesul că cea de-a doua, provenind din cea dintâi, e cu atât mai perfectă, cu cât cea dintâi s-a dezvoltat în condiţii mai favorabile.

Aceste două misiuni deosebite, aceste epoci ale vieţii, se întâlnesc la toate fiinţele şi, deci, şi la om; iar ele sunt: copilul şi adultul.

Viaţa, în cele două epoci, nu numai că e profund deosebită, ci, în multe privinţe, de-a dreptul contrastantă. Lucrul acesta este adeverit de nenumărate exemple din natură. E de ajuns să amintim pe acela al crisalidei, care stă închisă în gogoaşa ei şi fluturele, care zboară; sau acela al mormolocului, ce trăieşte în apă şi respiră prin bronhii şi adultul său, broasca verde, ce respiră prin plămâni. Aceste două epoci deosebite ale vieţii, se desfăşoară în pace, în natură, una împreună cu alta şi, adeseori, tocmai din această coexistenţă armonioasă, rezultă fenomenele cele mai interesante. S-ar zice că tot ce are universul mai bun se concentrează şi se manifestă în acele raporturi.

Adultul, care e crud prin firea sa, devine dintr-o dată blând şi plin de dragoste în faţa micuţilor lui; pasărea, care zboară, se opreşte şi rămâne în cuib: ea, care fuge în faţa celui mai mic pericol, nu se mai serveşte de mijlocul de scăpare, aripa, când puii ei sunt în cuib.

Fluturele, care din instinct zboară spre corola florilor, deodată îşi schimbă drumul şi se duce să depună ouăle în locuri periculoase pentru el, dar prielnice pentru larve, pentru viermii aceia micuţi, cărora le dă viaţă el: fiinţe cu totul deosebite şi pe care nu le va vedea niciodată.

Protejarea speciei, în toate formele ei, se caracterizează aproape totdeauna printr-o oprire vremelnică a instinctului care se manifestă în mod obişnuit în adult. Adultul, care luptă cu cel mai înverşunat egoism, se opreşte şi se transformă într-o altă fiinţă, plină de grijă, de abnegaţie şi de iubire. Cruda luptă pentru existenţă se desfăşoară exclusiv între adulţi, niciodată însă între adult şi copil.

Viaţa fiinţei infantile este apoi plină de surprize, pentru că ea creează. Ca o putere magică, printr-o muncă migăloasă şi interioară, ea construieşte din nimic ţesutu­rile şi organele, încarnează instinctul şi-l leagă de ele în mod atât de intim, încât ne dă acea nesfârşită varietate de forme de viaţă. E într-adevăr semnul vizibil al creatorului care se afirmă prin creaţiunea lui. Şi fiinţele toate (adulţii), în faţa acestui miracol, renunţă chiar la instinc­tul lor şi ard, jertfind ca într-un fum înmiresmat de tămâie, lepădarea de sine.

Şi tocmai de aceea, nu lupta, ci iubirea şi armonia explică viaţa, lepădarea de sine la nevoie şi nu egoismul atotputernic, ne dă cheia magică.

Acest minunat secret de bunătate se manifestă în natură în raporturile dintre cele două vieţi, care formează una singură şi care în sfârşit, sunt cele două epoci ale unuia şi aceluiaşi individ. Ce s-ar întâmpla, dacă, la un moment dat, toate vieţuitoarele ar pierde acea supunere la natură care stă în instinct şi nu ar mai lucra ascultând de porunci­le naturii? Dacă, deodată, toţi adulţii s-ar vedea numai pe ei şi ar judeca partea infantilă în raport cu ei şi nu în ea însăşi? Prin capul lor ar putea trece judecăţi cu adevărat stranii: un amestec de comedie şi tragedie. Adulţii ar deveni prin excelenţă fiinţe înfuriate pe propriile lor creaturi. Şi, dacă natura ar îngădui apoi ca adultul să poată avea şi o acţiune educativă, s-ar ivi atunci pe lume o agresiune nebună care ar săpa în jurul rădăcinilor vieţii. Ceva asemănător se întâmplă în regnul natural al omului, înzestrat cu voinţă liberă, dar supus greşelii. Omul priveşte la sine şi-l socoteşte slab, incapabil, rebel şi pervers pe copil, care are o formă de viaţă deosebită de a sa.

Dacă şi fluturele ar face aşa, el ar zice: „Vierme”, „Mumio”, copiilor săi în metamorfoză. Şi – cine ştie?… – poate ar ajunge să rupă gogoaşa care apără o viaţă nouă.

La rândul său, broasca orăcăitoare n-ar mai conteni cu sfaturile ca să convingă mormolocul încăpăţânat şi imprudent să iasă din apă şi să facă şi el ca părinţii lui, care se adaptaseră unui mod nou de viaţă, şi – cine ştie?… – poate ar fi în stare să-l tragă afară pe iarba câmpului.

Tot aşa leul mânios ar rânji către puii săi molateci şi blânzi şi le-ar striga urlând să se facă feroci şi agresivi, pentru a apăra într-o zi familia lor, de fiarele ce trăiesc în jur. Şi – cine ştie?… – ar putea încheia: „Decât un copil laş, mai bine un copil mort!”

Nu face oare omul adult ceva asemănător cu copiii săi? El îi judecă, îi insultă şi-i pedepseşte, gândindu-se mereu la inferioritatea lor faţă de dânsul şi îi împinge, cu sfatul sau de-a dreptul cu sila, să-l imite, atingând adesea integritatea delicatei sale fiinţe în dezvoltare.

Dar şi copilul ar putea să-l apostrofeze şi să-l certe pe adult, că nu e ca dânsul, dacă l-ar judeca în raport cu ceea ce are el superior.

De ce îţi pui tocuri făcând din ele picioroange ca să pari mai înalt? Nu vezi că se tocesc umblând? Fă ca mine, eu cresc cu adevărat şi nu pierd prin uz ceea ce am câştigat; dimpotrivă, sporesc”.

„Pentru ce îţi pui dinţi falşi? Uită-te la mine: eu mic, cum mă vezi, mi-am pus de două ori toţi dinţii: şi încă dinţi adevăraţi!”

Nu vezi cât de încet eşti la învăţătură faţă de mine? Nu izbuteşti să pronunţi bine o limbă străină şi sunt sigur că nu vei învăţa niciodată; eu dimpotrivă, eram mut cu totul şi am învăţat foarte bine cea dintâi limbă pe care am întâlnit-o în lume!”

De fapt, adultul n-ar putea să creeze nimic, n-ar putea să transforme nimic din ceea ce are viaţă. Copilul însă nu face decât să creeze, să crească şi să-şi perfecţioneze corpul şi să-şi formeze mintea. Numai copilul stă în legătură cu Creatorul. De aceea, el şi are o sensibilitate atât de mare faţă de cele spirituale. De aceea, copilul are acea frăgezime de iubire proaspătă şi curată, parcă ar izvorî direct din Izvorul Suprem. El este de la natură veşnic vesel, blând, umil, lesne-crezător şi îngăduitor. Calomniat, el nu răspunde; persecutat nu se revoltă şi, mergând pe un drum al patimilor divine, pas cu pas, el creează omul de mâine. Adultul, dimpotrivă, nu e preocu­pat decât de cucerirea şi stăpânirea lumii: lupta cu semenii săi îl însufleţeşte şi îl exaltă; necesitatea de a se asocia nu îi stimulează inteligenţa.

Două vieţi aşadar, şi două misiuni. Vai, dacă sunt în luptă: numai din armonia lor se poate naşte omul mai bun decât noi.

Dar cel care trebuie să facă primul pas este adultul: pe lângă eforturile exterioare pe care trebuie să le depună, va trebui să facă şi marele efort asupra lui însuşi, spre a fi în stare să-şi apropie şi să priceapă copilul: faza cealaltă a propriei sale vieţi.

Read Full Post »

NOUL NĂSCUT

Mulţi cred că şcoala cea mai de dorit pentru copii ar fi aceea care ar copia familia şi în care învăţătoarea s-ar purta ca o mamă (spre ex. „l’ecole maternelle” – în franceză). Nu suntem de această părere. Nu există pe lume nici un loc care s-ar putea reproduce spre fericirea copilului. Copilul este un necunoscut, atât în şcoală, cât şi în familie.

Aceasta este problema ce se ridică în faţa noastră. Şi trebuie să alungăm din ochii noştri o anumită ceaţă de prejudecăţi şi de ignoranţă, cu atât mai orbitoare, cu cât ne credem mai învăţaţi, ca să putem vedea ce trebuie să facem pentru copil.

Un poet (n. tr. – autoarea obişnuia să introducă în conferinţele, cursurile şi publicaţiile sale, într-un context ştiinţific, fraze în stil poetic, ceea ce a făcut pe mulţi critici ai săi să îi reproşeze că nu respectă forma de exprimare strict ştiinţifică) ar putea scrie despre copil aşa (de fapt nu e poveste, nici poezie; este numai o descriere: preludiul vieţii copilului, neînţeles încă de la naşterea sa):

Mi s-a povestit despre un om care a trăit în întune­ricul cel mai de nepătruns, ochii lui nu au văzut vreodată nici cea mai slabă rază de lumină, ca în adâncimile unui abis”.

Mi s-a vorbit despre un om care a trăit în tăcere: nici un zgomot n-a ajuns vreodată până la urechea lui”.

Am auzit vorbindu-se despre un om care a trăit realmente numai în apă, o apă de o stranie alcătuire; şi care dintr-o dată s-a trezit printre gheţuri”.

Şi a desfăcut plămâni care nu au respirat niciodată… (ar fi uşoare şi cele mai grozave chinuri dacă le-am compara cu ale lui… dar a învins)”.

Aerul i-a umplut dintr-o dată plămânii strânşi de la început; şi atunci omul a strigat!”

Şi s-a auzit atunci pe pământ un strigăt cutremurător care n-a mai fost auzit, ieşind dintr-un gâtlej, ce atunci vibra pentru întâia oară”.

Era omul care se odihnise.

Ar putea cineva să-şi închipuie acest repaos absolut? Un repaos în care o fiinţă omenească nu-şi dă osteneala nici să mănânce, căci alţii mănâncă pentru ea; şi stă în părăsirea tuturor fibrelor sale, căci alte ţesuturi îi asigură căldura de care are nevoie spre a trăi; nici măcar ţesu­turile cele mai intime nu lucrează pentru a se apăra de veninuri şi bacterii pentru că alte ţesuturi lucrează pentru ea şi oxigenul îi este dăruit fără a respira, printr-un privilegiu unic între cei vii.

Singura muncă a noului născut este aceea a inimii, care a bătut înainte ca el să fi fost [născut]; da, în timp ce el nu exista [cu sensul de „nu era născut”], bătea totuşi inima lui, şi încă întru-un ritm îndoit de cum bate altă inimă. Şi acum… este el cel care înaintează şi ia asupra sa toată munca: rănit de lumină şi de sunete; obosit până în cele mai adânci fibre ale fiinţei sale, scoţând marele strigăt:

„DE CE M-AI PĂRĂSIT?”

Şi atunci, pentru întâia oară omul uneşte în sine pe Hristos Care moare şi pe Hristos Care Se înalţă.

Astăzi, când într-o casă se naşte un copil, de cine se preocupă lumea? De mamă. Se zice că mama a suferit; dar copilul n-a suferit, oare? Se zice că mama are nevoie de îngrijiri; dar copilul nu are nevoie de îngrijiri?

Dacă ne-am întreba ce este civilizaţia şi am cugeta puţin, am vedea că ea este un ajutor progresiv în a face tot mai uşoară adaptarea omului la mediul în care trăieş­te.

Ei bine, cine face o schimbare de mediu mai bruscă şi mai radicală decât un copil care se naşte? Atunci ar trebui să existe în istoria civilizaţiei omeneşti o pagină înaintea tuturora, în care să se arate ce face omul civilizat spre a ajuta pe cel ce se naşte să se adapteze mai uşor la mediul acesta nou şi atât de deosebit. Şi se va vedea, că nu există nimic scris în această privinţă. Prima pagină a istoriei civilizaţiei omeneşti este o pagină albă. Toţi vor zice, de bună seamă, că ne ocupăm mult de copilul ce se naşte. Da? Însă cum? Rudele şi prietenii exclamă cu mare bucurie: „Avem un copil frumos; avem un fecior!” Bucuria lor este totul. Copilul este un obiect de plăcere pentru ei, este realizarea unei speranţe: adultul are un fiu! Iată ideea; iată sentimentul! Şi aceasta se cheamă dragoste pentru copilul ce s-a născut în familia ce îl dorea.

Tatăl poate va dori să-i vadă ochişorii; îi deschide, ca să vadă ce culoare au pupilele ce-l vor privi odată.

În acest timp, toţi se întrec în a face linişte şi întuneric în jurul mamei, care a suferit şi este obosită; dar copilul nu este obosit? Cine se gândeşte să facă linişte şi întuneric în jurul lui, ca să se poată obişnui încetul cu încetul la noul mediu? Noul născut este luat în mâini, pielea sa delicată este rănită de mâini aspre. De fapt, nimeni nu îndrăzneşte să îl atingă, pentru că este atât de fraged; rudele şi mama îl privesc cu îngrijorare, încredinţându-l unor „experte”. Există mâini experte, şi toţi se liniştesc, nu simt nevoia de a apăra acest corp micuţ care nu a fost niciodată atins de cineva. În schimb pisicile, câinii, păsările sunt extrem de geloase: nimeni nu ar putea, nu să atingă, dar nici să privească de aproape pe micuţii lor. Atunci această pagină nu este numai o pagină albă, ci este o lacună în natură.

Se zice: „Dar ce să facem? Cineva tot trebuie să atingă copilul odată!” Da, însă acele mâini trebuie să fi învăţat să atingă o fiinţă delicată, căci sunt mâini grosolane, mâini aspre, care nu ştiu să prindă decât pentru a nu lăsa să cadă. Noul născut este îmbrăcat, sau chiar înfăşat; ceea ce linişteşte familia este existenţa unor mâini experte (astăzi există maternităţi Montessori-Centri di nascita Montessori-şi asociaţii naţionale şi internaţionale pentru educarea părinţilor, medicilor şi asistentelor infantile în vederea unei „primiri” a noului născut după indicaţiile dr. Maria Montessori, având ca deviză „de calitatea primirii noului născut depinde, în parte, calitatea vieţii lui viitoare”-n.tr.), care au îndemânarea de a îmbrăca un copil. Şi el, care de la origine era liber în toate mişcările corpului său, este acum imobilizat cu sila.

De ce trebuie să muncească atâta un infirmier spre a învăţa să mişte un rănit, spre a şti să pună cu delicateţe o alifie sau un bandaj, de ce se oboseşte în studierea unei tehnici atât de grele spre a trata un om care suferă, când acel om este un adult? Şi de ce nu se face aceasta şi pentru copil? Dacă s-ar îmbolnăvi tatăl, stăpânul casei, şi ar sta în pat cu un os rupt, toţi s-ar strânge în jurul lui, tremurând, având grijă să nu-l facă să sufere, să-l atingă cu delicateţe, şi mâna abilă ar fi atunci aceea care l-ar atinge astfel încât să nu-l doară.

Pentru copil însă, e abilă orice mână; medicul îl atinge, îl prinde, îl prinde grosolan; şi cum copilul atunci plânge, se zice că acesta este graiul copilului ce se naşte, el trebuie să plângă, acesta este modul său de a vorbi şi în acelaşi timp de a respira. Se va zice, copilul este destul de robust ca să reziste şi să se adapteze. Dar noi nu avem destulă rezistenţă pentru a ne adapta? De ce atunci încălzim soba iarna, ne punem sub picioare covoare, întrebuinţăm scaune moi şi ne îngrijim atâta ca să putem trăi mai uşor? Nu suntem noi oare mai puternici ca un copil ce abia s-a născut? De ce nu putem trăi atunci singuri, părăsiţi într-o pădure? Nu suntem noi cei tari? Şi ce să zicem atunci despre copilul ce abia se naşte că este de la natură puternic şi de aceea va rezista la toate? Când moare un om, moare natural: aşa e soarta lui; şi cu toate acestea ne ostenim atâta la căpătâiul unui om ce trage să moară! Deşi e ceva inevitabil, facem totul ca să sufere cât mai puţin posibil, înlăturând cel mai mic lucru care l-ar putea supăra. De ce nu ne gândim tot aşa şi când e vorba de un copil?

Există deci un gol straniu, există o orbire în sufletul nostru şi în civilizaţia pe care am construit-o; ceva ce seamănă cu pata oarbă din fundul ochiului; este pata oarbă a vieţii.

Eu cred că se va organiza, şi încă în curând, ca un prim început al noii vieţi infantile şi ca o necesitate absolută pentru a o începe, o îngrijire a noului născut. Cineva trebuie să fie specializat în a primi pe cel ce se naşte.

Trebuie să ne gândim că nu există nici un studiu în această privinţă; există doicile, ce e drept, însă acestea învaţă numai a nu omorî copilul.

O îngrijire cu mult mai înţeleaptă decât aceea care se face azi va trebui să se dea copilului atunci când starea lui va fi înţeleasă mai bine.

A atinge un copil, va trebui să fie un lucru foarte delicat: nu-l putem mişca decât cu o extremă încetineală.

A-l îmbrăca nu e nevoie din primul moment, în prima lună. De fapt, în istoria îmbrăcămintei pentru copii se găseşte o progresivă simplificare; astăzi ea s-a redus la foarte puţin; încă un pas, şi nu va mai rămâne nimic. Copilul trebuie să rămână gol, aşa cum, dealtfel, a şi fost intuit în artele frumoase; trebuie să-l încălzim cu mediul ambiant, nu cu hainele, deoarece el nu are destulă căldură pentru a rezista la temperatură externă, iar îmbrăcămintea nu-l ajută prea mult. Aşa fac animalele care, deşi sunt acoperite cu păr, îşi încălzesc puii şi cu căldura corpului.

Femeile din America, desigur, îmi vor vorbi despre îngrijirile ce se dau la ei noului născut; cele din Germania vor zice că eu nu am studiat îngrijirile ce se dau copiilor în Germania şi Austria; eu le voi răspunde că le cunosc pe toate, pentru că le-am studiat la faţa locului, observându-le cu pasiune şi am găsit că lipseşte, o repet cu tărie, lipseşte conştiinţa şi pregătirea atât de necesară pentru a primi în mod demn pe omul ce se naşte; nu există nici o ţară în care copilul să fie înţeles.

E adevărat că se face tot ce se poate; dar ce este progresul, dacă nu a vedea ceea ce nu s-a văzut mai înainte, de a face ceea ce încă nu s-a făcut adăugând lucruri noi la ceea ce se părea a fi complet?

Există un fel de instinct de apărare, care se naşte în sufletul nostru împotriva copilului, oricât l-am iubi de mult. Acest instinct ne domină încă din primul moment, alături de un alt instinct, de zgârcenie pentru lucrurile ce le posedăm, chiar dacă acestea n-ar avea nici o valoare. Aşa, de exemplu, căutăm îndată să apărăm acea nenoro­cită de saltea, frământaţi mai mult de grija de a o păstra curată decât de bunăstarea copilului nostru.

Ce aţi pregătit pentru copilul pe care-l aşteptaţi să se nască, afară de hăinuţa ce-l va stânjeni? Am pregătit acea mizerabilă saltea şi am apărat-o. Şi din această clipă mergem veşnic aşa înainte: sufletul adultului e chinuit, în fiecare clipă de grijă: nu cumva să murdărească ceva copilul, să răstoarne vreun obiect, să ne împiedice de la treburile noastre!

Noi considerăm multe manifestări ale copilului drept capricii şi avem grijă să le prevenim încă de la naştere. Faptul de a corecta copilul ne pare îndată a fi o datorie. Când avem un copil în casă, trebuie nu numai să alergăm, ca să salvăm lucrurile şi să ne izolăm ca să nu fim tulburaţi, ci trebuie să apărăm copilul de propriile lui capricii, să nu devină victima lor, să nu devină o per­soană lipsită de educaţie; şi aceasta ni se pare o datorie morală faţă de copil. Există greşeli mari în înţelegerea copilului, care ne fac să considerăm capricii multe manifestări ale lui.

Există la copii un instinct care începe din primul an al vieţii şi care ajunge la o culme de dezvoltare către vârsta de doi ani: este nevoia (pentru construirea minţii sale) de a vedea lucrurile totdeauna în acelaşi loc şi întrebuinţate după scopul pentru care sunt făcute. Dacă aceasta nu se întâmplă, şi cineva tulbură ordinea şi destinaţia obiec­telor, copilul e contrariat, e rănit şi această schimbare a ordinii devine un obstacol pentru el. Atunci copilul încearcă să apere obiectele ca ele să rămână, pe cât este cu putinţă, în acelaşi mod, aşa cum are nevoie el.

Este o adevărată nevoie vitală. Noi vedem aceasta în şcolile noastre, unde copii foarte mici au un adevărat instinct al lor de a aşeza toate lucrurile la locul lor şi de a le găsi acolo unde le-au văzut întâi.

Să dăm câteva exemple:

Un copil vede nisip pe jos şi se opreşte privindu-l; mama care bagă de seamă nisipul răspândit, vine şi-l mătură. Copilul începe să plângă disperat, şi mama nu-l înţelege; vede însă că el se duce după nisip şi-l pune în acelaşi loc, unde era mai înainte şi iar începe să-l priveas­că; atunci mama înţelege de ce a plâns copilul şi crede că e capricios.

O mamă îşi aşează paltonul pe braţ, fiindu-i cald. Copilul începe să plângă şi nimeni nu ştie de ce, până când mama se îmbracă cu paltonul şi atunci copilul se linişteş­te: văzuse un lucru care nu era la locul lui, şi aceasta l-a tulburat.

Adultul se sileşte să corecteze aceste „defecte” ale copilului deşi, ar trebui să înţeleagă că e fără nici un rost să corecteze copilul de defectele pe care nu le va mai avea când va fi adult. Un domn adult nu va începe să plângă fiindcă doamna pe care o însoţeşte îşi scoate pardesiul.

Dacă noi nu înţelegem faptul în sine şi-l credem capriciu, înţelegem totuşi că defectul va dispărea, deci e inutil să ne preocupăm. Când vom fi pătruns pe această cale, vom începe să înţelegem multe lucruri care nu vor mai fi în adultul rafinat şi complicat; aş zice că atunci ne vom bucura de aceste mici defecte şi ne vom întrista gândindu-ne că sunt menite să dispară.

Un alt exemplu: un copil de doi ani avea o doică perfectă, care îl scălda întotdeauna în aceeaşi baie, totdeauna în acelaşi fel. Trebuind să lipsească pentru câtva timp a rugat o altă colegă să o înlocuiască. În acest timp copilul plângea, ori de câte ori noua doică îl scălda, cu toate că îl îngrijea cu o adevărată măiestrie. Când s-a întors vechea doică, l-a întrebat pe copil: „Nu era bună femeia aceea?” Copilul a răspuns: „Nu”. Întrebându-l de ce plângea când îl scălda, a răspuns: „Pentru că mă aşeza anapoda”. Unde îl aşeza una cu capul, cealaltă îl aşeza cu picioarele.

Nevoia de a vedea lucrurile întotdeauna la fel, este ceva ce face parte din viaţa sa şi ceea ce el apără cum poate. Această apărare noi o numim „capriciul” copilului.

Copilul este atât de simţitor la tot ceea ce i se spune de către adult şi ar dori atât să i se supună; noi nu ne putem închipui cât este de dispus copilul să ni se supună, până la fibrele corpului său, în mod perfect, întotdeauna: mai mult, aceasta este ceea ce îl caracterizează. Iată o mică anecdotă: un copil îşi pune pantofiorul pe pat şi mama îi zice: „Acesta e un lucru urât, pantoful nu se pune acolo”. Apoi mama curăţă cu mâna învelitoarea. De atunci copilul, ori de câte ori vedea un pantof, se oprea, se gândea şi zicea: „E urât” şi se ducea să cureţe cu mâna învelitoarea patului. Ce vrem mai mult? Copilul este sensibil până la extrem; el rămâne impresionat atât de adânc, încât adultul ar trebui să-şi măsoare toate actele, toate vorbele lui, pentru că ele rămân săpate în sufletul copilului. Este supunerea în adevăratul sens al cuvântului, pentru că supunerea este pentru el, viaţa.

Adultul este pentru el o fiinţă venerabilă, iubită, din gura căruia izvorăşte înţelepciunea care-l călăuzeşte; şi el rămâne atins ca şi când ar fi un proiectil spiritual care-i intră în inimă. În faţa unui capriciu, trebuie întotdeauna să ne gândim că poate fi un act vital, o apărare profundă şi să ne amintim că un copil fără îndoială vrea să ni se supună şi ne iubeşte.

Copilul iubeşte adultul” – iată ceea ce ar trebui să fie întotdeauna în gândul nostru. Veşnic se zice: „Cum iubeşte adultul pe copil! Cum îşi iubeşte mama copilul său!” Ba se zice şi despre învăţător: „Cum mai iubeşte copiii!” Şi aşa despre toate fiinţele adulte.

Se zice că trebuie să învăţăm copiii să-şi iubească mama, tata, învăţătorul; trebuie să-i învăţăm să iubească totul şi pe toţi. Şi cine este acest dascăl al dragostei, care vrea să înveţe copiii să iubească? Acela care vede capriciu în toate manifestările copiilor şi care are grijă să se apere pe sine însuşi de copil!

El nu poate deveni propovăduitor al iubirii, fără un exerciţiu special şi fără a deschide ochii conştiinţei spre a vedea o lume mai înaintată.

Copilul iubeşte neînchipuit de mult pe adult. Când se duce să se culce, vrea întotdeauna ca o persoană iubită să-i stea aproape. Şi persoana iubită zice: „Trebuie să împiedic acest capriciu: copilul nu trebuie să câştige reaua deprindere de a nu adormi fără a avea pe cineva lângă dânsul”.

Sau poate un copil vrea să vină la noi când mâncăm, şi plânge, ca şi când ar pretinde să nu mâncăm. Aceasta e vorba omului fără dragoste de copii.

Copilul doreşte doar să stea aproape de noi, spre a privi pe cei care mănâncă, e un copil mic, în primul an al vieţii şi n-a luat altceva în gură decât lapte. Şi totuşi plânge în timp ce noi mâncăm; de l-am primi la masă, n-ar mai plânge; sau poate ar scânci, fiindcă cei ce mănâncă uită de el: el vrea să fie privit şi să simtă că vine vorba şi despre el în conversaţie.

Cine va mai plânge într-o zi, din nemărginita dorinţă de a ne vedea când prânzim, sau chiar când gustăm? Şi cu câtă tristeţe vom zice într-o zi: „Nu mai am pe nimeni care să plângă, pentru că mă doreşte aproape, când se duce să se culce! Toţi se gândesc numai la ei, adorm cu gândul la ceea ce au făcut peste zi, niciunul nu-şi mai aminteşte de mine!”

Pentru că numai copilul îşi aminteşte în fiecare seară şi zice: „Nu mă lăsa, stai aici, lângă mine!” şi adultul: „Nu pot, am de lucru şi apoi ce capriciu mai e şi ăs­ta?”… Şi credem că trebuie să-l corectăm, pentru că ne-ar face pe toţi sclavi.

Sunt şi capricii complicate. Unul dintre cele mai înspăimântătoare pentru familie este când copilul se deşteaptă dimineaţa şi se duce să trezească pe tata şi pe mama, care ar dori să mai doarmă; acesta este lucrul cel mai îngrozitor, de care toţi se plâng. Dar copilul care coboară din pat, este o fiinţă pură, care face ceea ce toţi ar trebui să facă, atunci când se arată soarele şi lumina; lumea ar trebui să se scoale, dar tata şi mama dorm încă şi această mică fiinţă se duce la ei, parcă ar zice: „Învă­ţaţi a trăi sfânt, dimineaţa oamenii se scoală!” Dar copilul nu e un dascăl, se duce numai ca să-i privească, pentru că îi sunt dragi; abia se deşteaptă şi dorinţa lui este de a fugi îndată la cei pe care îi iubeşte. Va trebui să treacă prin odăi încă întunecoase, închise, ca lumina să nu-i poată trezi înainte de vreme; copilul se duce, se împiedică, nu-i e frică de întuneric, nu-i e frică de uşi pe jumătate închise şi ajunge lângă tatăl său şi mama sa şi-i atinge dulce. De câte ori i se spune: „Puiule, nu ne trezi dimineaţa!”. Dar copilul vine, îi trezeşte, apoi zice: „Dar eu nu te-am trezit, ţi-am dat numai o sărutare”. Se gândesc părinţii cum ar face să-l dezveţe. Dar când se va mai întâmpla oare în viaţă ca cineva, abia trezit, să ardă de dorinţa de a alerga la noi, învingând orice greutate, pentru a ne sta aproape, fără să-i treacă prin minte să ne trezească ci numai pentru a trezi pe cei dragi lui şi pentru a le da un sărut? Când şi cine va mai face asta pentru noi?

Noi zicem că trebuie să-l corectăm pe copil; şi totuşi aceste manifestări de dragoste nu ne sunt indiferente; nu e indiferentă, pentru adult, dragostea copilului; mai mult: adultul ar trebui să înţeleagă că un copil care iubeşte nu numai că trezeşte pe tatăl şi mama sa, care dorm prea mult dimineaţa; acel tată şi acea mamă adeseori adorm în viaţă; pentru că toţi avem tendinţa de a „dormi”, a nu da atenţie lucrurilor; şi avem nevoie de o nouă fiinţă, care să ne deştepte şi să ne menţină treji, cu un mijloc de care noi nu putem dispune: o fiinţă care să trăiască şi să lucreze altfel decât noi şi în fiecare dimineaţă, să vină să ne spună: „Priveşte, există o altă viaţă, trăieşte mai bine!” A trăi mai bine, pentru că omul ar merge pe calea degenerării şi copilul îl ajută să urce. Dacă adultul nu-şi dă seama, se pierde; încetul cu încetul sufletul lui se acoperă cu o scoarţă groasă şi devine nesimţitor. Aceasta ne face să ne gândim la Judecata universală când Hristos, întorcându-Se către cei blestemaţi, care ar fi cei care nu s-au folosit de mijloacele pe care le-au întâlnit în viaţă pentru a se îndrepta, le zice:

– „Voi M-aţi văzut suferind şi nu M-aţi îngrijit. Şi aceia îi vor răspunde:

– „Doamne, Te-am văzut noi suferind şi nu Te-am îngrijit?”

– „Da, când vedeaţi un sărac suferind, eram Eu!

Eu am zăcut în închisoare şi voi nu M-aţi cercetat!

„Doamne, Te-am văzut noi în închisoare şi nu Te-am cercetat?”

– „Da, în fiecare închisoare eram Eu!

În cazul nostru, adultul ar fi acela care ar fi trebuit să-L ajute pe Hristos în cei ce suferă, iar copilul, parafrazând ideea minunată, ar fi acela care l-a ajutat pe adult.

În ziua Judecăţii, când vom fi osândiţi, ni se va putea imputa de către Hristos:

– „Eu te-am iubit mult şi am venit la tine în fiecare dimineaţă, să te trezesc, dar tu M-ai alungat!

„Doamne, Tu ai venit, ai venit să mă trezeşti dimi­neaţa şi eu Te-am alungat?”

– „Da, copilul care te iubea şi te trezea sărutându-te, eram Eu! Când Eu voiam să stau lângă tine, tu mă respin­geai!

– „Când Te-am respins eu, Doamne?”

– „Da, copilul care te implora să stai lângă el, eram Eu, şi tu M-ai respins.

Era copilul cel care voia să ne înveţe a iubi; dar noi l-am crezut un capricios; şi aşa ne-am pierdut inima noastră*.


*Notă: Sf. Ioan de Kronstadt spune: „În procesul instruirii şi formării omului este deosebit de periculos să se pună accentul doar pe minte şi raţiune şi să nu se dea atenţie inimii. Tocmai acesteia trebuie să i se acorde cea mai mare atenţie. Inima înseamnă viaţă, dar care poate fi o viaţă alterată de păcat. Acest izvor al vieţii trebuie purificat, trebuie aprinsă în el flacăra curată a vieţii în aşa chip încât să ardă mereu, să nu se stingă şi să de-a o direcţie gândurilor, dorinţelor şi năzuinţelor omului de-a lungul întregii sale vieţi. Societatea s-a corupt tocmai din cauza carenţelor educaţiei creştine. Ar fi timpul să înţeleagă creştinii voinţa Domnului: El vrea de la noi inimă curată; Fericiţi cei curaţi cu inima – Matei 5, 8. Luaţi aminte la dulcele Său glas din Evanghelie. Adevărata viaţă a inimii noastre este Hristos (Hristos trăieşte în mine – Galateni 2,20). Învăţaţi din înţelepciunea Apostolului: acesta este îndatorirea noastră conună, să ni-L aducem pe Hristos în inimă” (vezi Viaţa mea în Hristos, traducere Boris Buzilă, Ed. Sophia, 2005, p.189)

Read Full Post »

PREFAŢĂ

la ediţia din 1991

În ianuarie 1931, am avut şansa de a o cunoaşte pe marea educatoare italiană Dr. MARIA MONTESSORI.

Eram în al doilea an de activitate ca profesor în învăţământul secundar, când, la recomandarea fostului meu profesor de pedagogie Ion A. Rădulescu Pogoneanu, am fost trimis în străinătate pentru studii de specialitate. Misiunea mea era să studiez valoarea ştiinţifică şi eventual posibilitatea aplicării „metodei Montessori” în învăţământul secundar.

În acest scop, am audiat cursul internaţional Montessori, pe care Dr. Maria Montessori l-a ţinut la Roma, din ianuarie până în iunie 1931 şi am luat parte la toate lucrările practice privind aplicarea acestei metode în „Casa dei Bambini”, cum se numea şi se numeşte şcoala Montessori pentru copii de vârstă preşcolară (Casa Copiilor), precum şi în şcolile elementare Montessori.

Cu acest prilej, am devenit un adept convins al acestei metode, care, deşi poartă numele „Montessori”, nu este o metodă a ei, ci, aşa cum ţinea Maria Montessori să precizeze, este metoda ştiinţei (observarea şi experimen­tul ştiinţific) aplicată de ea în domeniul educaţiei în familie şi în şcoală.

Din iulie 1931, reîntors în ţară, am rămas în corespon­denţă atât cu Maria cât şi cu Mario Montessori, fiul ei, până la moartea lor, corespondenţă întreruptă după lăsarea „cortinei de fier”, dar reluată după 1970, când, din iniţiativa UNESCO, s-a organizat, şi în ţara noastră, în decembrie 1970, un „simpozion naţional Montessori” cu tema generală „Contribuţia Mariei Montessori la constituirea ştiinţei educaţiei”.

La sfârşitul cursului internaţional Montessori de la Roma, din 1931, Maria Montessori şi Mario Montessori mi-au încredinţat câteva conferinţe şi lecţii de la cursuri ale Mariei Montessori, spre a le prezenta în formă de capitole ale unei broşuri, care să se tipărească în Româ­nia, aşa cum am arătat în nota ediţiei din 1933 a bro­şurii cu titlul Copilul: „Studiile ce urmează sunt câteva conferinţe ţinute de Maria Montessori pe care le-am prelucrat şi coordonat împreună cu autoarea şi le-am tradus apoi în româ­neşte după manuscrisul italian, cu scopul de a folosi la întărirea şi răspândirea mişcării pentru apărarea copilului. Aceasta a fost intenţia autoarei la alcătuirea acestei broşuri. Studiile de faţă apar astfel întâi în limba română; în curând vor apare şi în italiană şi în alte limbi”.

Din păcate, expresia „în curând” s-a dovedit a fi prea optimistă. În anul următor, 1934, după congresul interna­ţional Montessori prezidat de Maria Montessori, a început persecuţia împotriva ei în Italia datorită sensului profund umanitar, nediscriminatoriu şi pacifist al concepţiei şi activităţii sale. Şcolile Montessori au fost închise şi orice activitate montessoriană interzisă, ca şi în Germania, unde cărţile ei au fost, în acea perioadă, arse. În aceste condiţii, a început exilul involuntar, al Mariei Montessori, mai întâi în ţări libere din Apus, apoi în India, până la sfârşitul celui de al doilea război mondial, când Maria Montessori şi fiul ei – care a însoţit-o pretutindeni în peregrinările prin lume – s-au întors în Europa, stabilindu-se definitiv în Olanda, la Amsterdam.

În aceste condiţii, Copilul – în româneşte din 1933 – a apărut abia peste trei ani, în 1936, în ediţii mult amplificate, cu acelaşi titlu în franceză: L’Enfant, în engleză: The Secret Of Childhood, apoi în multe alte limbi. În italiană a apărut abia în 1938, cu titlul Il segreto dell’Infanzia, dar nu în Italia, din cauzele amintite, ci în Elveţia. Tot în 1938, ediţia amplificată a apărut şi în limba română cu titlul Taina copilăriei.

În mod curent, când se reeditează o traducere, se face după ultima ediţie în limba originală. Dacă reedităm acum Copilul după prima ediţie (revăzută, desigur), o facem, printre alte motive, pentru că ediţia primă a acestei scrieri, care s-a întâmplat să fie în limba română şi să apară la Bucureşti, a fost apreciată mult de Maria Montessori şi de continuatorul operei sale, Mario M. Montessori, ca fiind o prezentare foarte concentrată a esenţei pedagogiei montessoriene: educaţia ca ajutor ştiinţific al procesului natural al formării omului – proces care se desfăşoară după legile obiective ale antropogenezei şi nu după norme stabilite arbitrar de diverşi filozofi, pedagogi etc.

Dar motivul principal al reeditării acestei lucrări este convingerea că ea poate fi de folos părinţilor şi educato­rilor din ţara noastră, mai ales astăzi, când „totul trebuie luat de la început” şi în domeniul educaţiei.

Ilie Şulea-Firu

Bucureşti, august 1991

Read Full Post »

Older Posts »